Inicio / Amateur / Llargues i palma / La Diputació d’Alacant pot ajudar al teu club de pilota

La Diputació d’Alacant pot ajudar al teu club de pilota

Un jugador realitza la treta durant una partida de la Lliga a llargues. Foto: FPV.

Un jugador realitza la treta durant una partida de la Lliga a llargues. Foto: FPV.

El Pla d’Ajudes a Clubs i entitats Esportives d’Alacant, impulsat per la Diputació d’esta provínci,a comptarà un any més amb un pressupost de 200.000 euros. La Comissió Informativa de Cultura i Esports ha aprovat el programa de subvencions per als clubs alacantins que participen en competicions oficials en la temporada 2014-2015. El diputat d’Esports, Pascual Díaz, recordava que el pla es convoca per a subvencionar les activitats que s’organitzen pels clubs de la província. Es tracta d’ un referent dins de la pròpia Diputació i un suport fix per a les entitats esportives.

L’import màxim no superarà els 5.000 euros per entitat ni el 80 per cent del pressupost del club que, al seu torn, haurà de justificar els comptes de l’activitat per a la que sol·licita l’ajuda.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre de la Diputació en el termini de trenta dies naturals després de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la província (BOP), es a dir, 30 díes a partir de 14 de febrer del present any. La justificació de les despeses comprén material esportiu, desplaçaments, arbitratges, quotes federatives, material d’oficina, trofeus o premis en metàl·lic, i manutenció dels participants en l’activitat.

Els clubs que hagen rebut ajudes d’altres entitats o organismes quedaran exclosos de les subvencions de la corporació Provincial. La resolució de les ajudes es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar de la presentació del projecte.