Inicio / Professional / Així funciona el nou comitè de professionals

Així funciona el nou comitè de professionals

Dalt, d'esquerra a dreta, Armando, Daniel Sanjuan, Emi Peris, Fageca i José Luis López. Baix, Marrahí, Mezquita, Pedro, Ribera i Vicent Malonda. Fotos: Frediesport.

Dalt, d’esquerra a dreta, Armando, Daniel Sanjuan, Emi Peris, Fageca i José Luis López. Baix, Marrahí, Mezquita, Pedro, Ribera i Vicent Malonda. Fotos: Frediesport.

Després d’algunes setmanes de retard, el món professional de la pilota comença a estar regit pel nou comitè federatiu presidit per l’empresari José Luis López, qui també és president d’honor de la Federació de Pilota Valenciana (FPV). López va subscriure a finals de 2014 una pòlissa personal per avalar la liquiditat del dia a dia dels trinquets. L’acord es va produir amb una tercera pota, la gestió de l’escala i corda i el raspall de banda de Val Net, que aportava els seus patrocinadors al pot comú. Tota l’activitat econòmica i esportiva de l’empresa està fiscalitzada pel nou comitè.

Segons ha pogut saber Pilotavalenciana.com, s’han constituït tres comitès, dos tècnics i un superior que controla les accions dels altres dos. El superior té reunions periòdiques cada mes per a tractar temes generals, i per a que Val Net rendisca compte. L’empresa amb seu a Silla ha de presentar cada mes un informe econòmic on detalla l’origen i el destí de cada euro que ingressa. “Es controlen des de les nòmines dels pilotaris a les despeses en cartells, impremta, material d’oficina o cost de les pilotes”, explica un membre del comitè.

A les reunions d’este comitè superior acudeixen el president del mateix, José Luis López, Vicent Malonda, representant dels trinqueters de raspall, Pepe Mezquita, portaveu dels trinqueters d’escala i corda, Julio Marrahí, de banda dels pilotaris de raspall, i Ismael Vidal ‘Fageca’, dels jugadors d’escala i corda. Estos quatre membre han estat triats en votació per cadascun dels estaments. També formen part del comitè un representant de Val Net de cada modalitat, en este cas, Dani Ribera, per l’escala i corda, i Emi Peris, pel raspall. De banda de la FPV, també estan convocats els vicepresidents de raspall, Armando Mercé, i d’escala i corda, Pedro López.

Les dades que recopila este comitè estan a l’abast de José Luis López i de Daniel Sanjuan encara que, segons s’explica des de dins dels ens, “els números ja van quedar explicats en la reunió informativa celebrada a Genovés”. El pressupost que hi ha per a l’any 2015 és de poc més de 900.000 euros i, de moment, es conta des de dins, “s’està complint estrictament amb les despeses previstes”.

Els subcomitès tècnics, segons expliquen membres de cadascun d’ells, es reuneixen quan les circumstàncies ho requereixen, és a dir, “quan hi ha a la vista algun campionat o torneig important i s’han de decidir els equips, o quan sorgeix algun imprevist en forma de lesió o baixa, o de qualsevol tipus”. L’última reunió, per exemple, es va produir el passat dissabte, quan es va saber que Miguel no podria jugar la partida del Circuit Professional que tenia programada el seu equip el diumenge, i es va decidir donar entrada a Francés i Víctor II per substituir-lo.

Estos comitès de perfil tècnic, un de raspall i altre d’escala i corda, estan formats pels trinqueters “habituals” de cada disciplina, a més dels representants dels jugadors de cada modalitat, del vicepresident federatiu de cada àrea, i del representant corresponent de Val Net.

Pel moment, des de dins dels comitès es valora positivament la manera de funcionar, ja que “s’ha aconseguit implicar a totes les parts en la pressa de decisions” i “s’està actuant amb total transparència i rendint tots els comptes pertinents”.